Datatilsynet cookies

Quick-guide til at sætte cookies – Datatilsynet

Quickguide til at sætte cookies

12. feb. 2021 — Rådet for Digital Sikkerhed, Erhvervsstyrelsen og Datatilsynet udgiver nu sammen en Quickguide til brugen af cookies. Quickguiden kan bruges …

Ny Quickguide til brugen af cookies – Datatilsynet

Ny Quickguide til brugen af cookies

6. mar. 2019 — Når det kommer til cookies og personoplysninger, er både den nye databeskyttelsesforordning og et ældre direktiv i spil.

Rådet for Digital Sikkerhed, Erhvervsstyrelsen og Datatilsynet udgiver nu sammen en Quickguide til brugen af cookies. Quickguiden kan bruges som tjekliste til organisationer, som sætter cookies, eller som skal have dialog med deres samarbejdspartnere om betingelserne for at der sættes cookies.

Cookies – hvilke regler gælder? – Datatilsynet

Cookies – hvilke regler gælder?

26. okt. 2021 — Erhvervsstyrelsen begrunder prioriteringen i, at cookies er en nødvendighed for at lave gode hjemmesider, og at de aktuelle forhandlinger i …

Når det kommer til cookies og personoplysninger, er både den nye databeskyttelsesforordning og et ældre direktiv i spil. Der arbejdes på europæisk plan på at afklare samspillet mellem de to regelsæt, indtil der kommer nye regler.

Ingen tilsyn med statistikcookies? – Datatilsynet

Ingen tilsyn med statistikcookies?

Datatilsynet er kommet med en principiel afgørelse om brugen af cookies, der kommer til at få betydning for alle virksomheders hjemmesider. Læs mere her.

Erhvervsstyrelsen har meddelt, at de ikke fremadrettet vil prioritere tilsyn med hjemmesiders indhentning af simpel statistik. Reglerne i GDPR gælder ikke desto mindre stadig – og Datatilsynet fører tilsyn med, at de bliver overholdt.

Ny afgørelse fra datatilsynet om cookies får konsekvenser

11. feb. 2022 — I det følgende ser vi nærmere på Datatilsynets tilsyn for cookies i 2022 samt de omtalte afgørelser. … Som i 2021 har Datatilsynet i sin …

Datatilsynet er kommet med en principiel afgørelse om brugen af cookies, der kommer til at få betydning for alle virksomheders hjemmesider. Læs mere her.

Cookieløsninger er under angreb – Bech-Bruun

Cookieløsninger er under angreb

21. dec. 2020 — Datatilsynet hiver to danske kommuner i tilsyn omkring deres cookiesamtykkeløsning – Sådan bliver din hjemmeside cookie compliant i 2021!

Organisationers cookieløsninger får i øjeblikket stor opmærksomhed fra både Datatilsynet i Danmark og andre europæiske datatilsyn. Det er særlig indhentelse af samtykke og dataoverførsler til usikre tredjelande via cookies, der bliver mødt med hård kritik for ikke at overholde GDPR. Navnlig Google Analytics og det såkaldte Transparency and Consent Framework er under angreb.

Datatilsynet fokuserer på cookiebannere – Cookie Information

8. nov. 2021 — Datatilsynet har i en ny afgørelse udtalt sig om lovligheden af to forskellige samtykkeløsninger i forbindelse med placering af cookies.

Datatilsynet hiver to danske kommuner i tilsyn omkring deres cookiesamtykkeløsning – Sådan bliver din hjemmeside cookie compliant i 2021!

Datatilsynet udtaler alvorlig kritik af cookie-løsninger

Derudover udviklede vi i Berú desuden et afspilningsmodul, som ikke sætter cookies på brugernes computer, så der var mulighed for at afspille Datatilsynets …

Datatilsynet har i en ny afgørelse udtalt sig om lovligheden af to forskellige samtykkeløsninger i forbindelse med placering af cookies. Afgørelsen er navnlig relevant for de hjemmesideejere, som savner konkrete holdepunkter for, hvordan et samtykke til cookies kan indhentes lovligt.

datatilsynet.dk – stor fleksibilitet med færreste mulig cookies

Berú – datatilsynet.dk – stor fleksibilitet med færreste mulig cookies

Du har ret til at klage over ministeriets behandling af dine oplysninger til Datatilsynet efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 77. Du kan …

Datatilsynet har nu et website med med så få cookies som muligt, men stadig stor fleksibilitet til at lave subsites og kommunikere forskellige budskaber.

Persondatapolitik og cookies | emu danmarks læringsportal

Keywords: datatilsynet cookies